Categories
somalia

Fahad masii haysan doonaa cinwaanka warbaahinta, jiheeyaha Siyaasadda Soomaaliya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *